• Stars of the World - Alexandra Princess Angel

 • Stars of the World - Alexandra Princess Angel

 • Stars of the World - Alexandra Princess Angel

 • Stars of the World - Alexandra Princess Angel

 • Stars of the World - Alexandra Princess Angel

 • Stars of the World - Alexandra Princess Angel

Copyright 2020 - Stars of the World - Alexandra Princess Angel

Можете да изтеглите анкетната карта в направление ВОКАЛ за Международния фестивал "Stars of the World - Alexandra Princess Angel" от тук. 

Можете да изтеглите анкетната карта в направление ХОРЕОГРАФИЯ за Международния фестивал "Stars of the World - Alexandra Princess Angel" от тук. 

Можете да изтеглите анкетната карта в направление МОДА за Международния фестивал "Stars of the World - Alexandra Princess Angel" от тук.

 

 

 Международен фестивал

STARS OF THE WORLD ALEXANDRA PRINCESS ANGEL

 AНКЕТНА КАРТА – ВОКАЛ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА:

Държава: _____________________________  Град: ___________________________________

Име: _________________ Презиме: __________________   Фамилия: ____________________

Пол: Ж / М          Дата на раждане: ___________    Възраст (към 26.08.2019): ____________

Ръст: ______ см    Размер: S/M/L   Телефон: _________________________________________  

Фейсбук: ________________________________  E-mail:  _______________________________

Паспорт N: ______________________________ Издаден на: ___________________________

Ръководител: ___________________________________________________________________

Придружаващи лица: ____________________________________________________________

Придружаващи лица: ____________________________________________________________

 

ЗА ДУЕТИ / ТРИА/ ГРУПИ:

Пълно наименование: ____________________________________________________________

Брой участници: ______________  Възраст на най-големия: ___________________________

/моля приложете списък на всички изпълнители в групата – имена, възраст, размери/ 

 

КОНКУРСНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

 • Световен хит – песен ________________________________________________________
  композитор ________________________ , продължителност ________
 • Песен на род.език – песен _____________________________________________________
                              композитор ________________________ , продължителност ________
 • Народна песен – песен ________________________________________________________
  композитор ________________________ , продължителност ________
 • Мюзикъл – песен ________________________________________________________
                              композитор ________________________ , продължителност ________
 • Песен на Филип Киркоров – песен ______________________________________________
                              композитор ________________________ , продължителност ________


С попълването на настоящата заявка потвърждавам, че съм запознат/а с правилата на Фестивала „Stars of the WorldAlexandra Princess Angel”и безусловното си съгласие детето ми да участва.

Дата: ____________                                                    Подпис: _____________________________

 

 

 Международен фестивал

STARS OF THE WORLD ALEXANDRA PRINCESS ANGEL

AНКЕТНА КАРТА – ХОРЕОГРАФИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА:

Държава: _____________________________  Град: ___________________________________

Име: _________________ Презиме: __________________   Фамилия: ____________________

Пол: Ж / М          Дата на раждане: ___________    Възраст (към 26.08.2019): ____________

Ръст: ______ см    Размер: S/M/L   Телефон: _________________________________________  

Фейсбук: ________________________________  E-mail:  _______________________________

Паспорт N: ______________________________ Издаден на: ___________________________

Ръководител: ___________________________________________________________________

Придружаващи лица: ____________________________________________________________

 

ЗА ДУЕТИ / ТРИА/ ГРУПИ:

Пълно наименование: ____________________________________________________________

Брой участници: ______________  Възраст на най-големия: ___________________________

/моля приложете списък на всички изпълнители в групата – имена, възраст, размери/ 

 

КОНКУРСНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

 • Съвременни танци и модерен балет

Име на танца: _____________________________________  Продълж.: _______ 

 • Класически балет

Име на танца: _____________________________________  Продълж.: _______ 

 • Народни танци

Име на танца: _____________________________________  Продълж.: _______ 

 • Стандартни и състезателни танци

Име на танца: _____________________________________  Продълж.: _______ 

 • Характерни танци

Име на танца: _____________________________________  Продълж.: _______ 

 • Хип-хоп

Име на танца: _____________________________________  Продълж.: _______ 

 

С попълването на настоящата заявка потвърждавам, че съм запознат/а с правилата на Фестивала „Stars of the WorldAlexandra Princess Angel”и безусловното си съгласие детето ми да участва.


Дата: ____________                                                    Подпис: _____________________________

 

 

 Международен фестивал

STARS OF THE WORLD ALEXANDRA PRINCESS ANGEL

AНКЕТНА КАРТА – МОДА

 

 1. МОДЕЛИ и ФОТОМОДЕЛИ :

Държава: _____________________________  Град: ___________________________________

Име: __________________________   Фамилия: ______________________________________

Пол: Ж / М          Дата на раждане: ___________    Възраст (към 26.08.2019): ____________

Ръст: ______ см    Размер: S/M/L       Размери в см. – бюст ______ талия _____  ханш _____

Цвят на очите: _______     Цвят на косата:  _________   Фейсбук: _____________________

Телефон: _________________________  E-mail:  ______________________________________ 

Паспорт N: ______________________________ Издаден на: ___________________________

Ръководител: ___________________________________________________________________

Придружаващи лица: ____________________________________________________________

Придружаващи лица: ____________________________________________________________

 

 1. ТЕАТРИ НА МОДАТА:

Пълно наименование: ____________________________________________________________

Брой участници: ______________  Възраст на най-големия: ___________________________

/моля приложете списък на всички изпълнители в групата – имена, възраст, размери/ 

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШЕТО УЧАСТИЕ:
 • Модел /индивидуално участие – 2 дефилета/
 • Фотомодел /дистанционен конкурс/
 • Театър на модата – колекция _________________________________________________
  продължителност ________ дизайнер ___________________________

                        кратко описание  _____________________________________________

/можете да представите едно или няколко дефилета; за всяко конкурсно дефиле се попълва горната информация и се заплаща отделна такса/

 • „Принц и Принцеса на Фестивала“

 

С попълването на настоящата заявка потвърждавам, че съм запознат/а с правилата на Фестивала „Stars of the WorldAlexandra Princess Angel” и безусловното си съгласие детето ми да участва.


Дата: ____________                                                    Подпис: ___________________________